Property-investments.com
Sign in | Join

Te hoge WOZ-waarde?

Binnenkort valt hij weer op de deurmat: de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerendezaak-, inkomsten-, erf-, waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.

In veel gevallen is de WOZ-waarde door uw gemeente te hoog vastgesteld of zijn er bijzondere omstandigheden die een lagere WOZ-waarde rechtvaardigen.

WOZ-Consultants is samen met een groot team van landelijk opererende taxateurs, juristen en bouwkundigen gespecialiseerd in het voor u op basis van no cure, no pay verlagen van de WOZ-waarde. Als gevolg hiervan betaalt u als eigenaar van een woning al snel honderden euro’s per jaar minder belasting. Voor eigenaren van grote en middelgrote bedrijven gaat dit al snel om (tien)duizenden euro’s per jaar.

No cure, no pay. Hoe werkt dat?

Indien de gemeente de WOZ-waarde verlaagt op basis van het bezwaar- of beroepschrift van WOZ-Consultants, worden de gemaakte proceskosten via een regeling uit de wet vergoed. Deze vergoeding dekt grotendeels de door ons gemaakte kosten. Aanvullend betaalt u bij een verlaging van de WOZ-waarde slechts 25% van het voor u gerealiseerde belastingvoordeel op de gemeentelijke belastingen. Dus als u bijvoorbeeld € 200,- terug krijgt van de gemeente betaalt u ons € 50,- exclusief BTW. Alle bijkomende financiële voordelen in de inkomstenbelasting en overige WOZ gerelateerde belastingen zijn 100% voor u zelf.

Moet ik u ook betalen als het niet lukt de WOZ-waarde te verlagen?
Nee, indien de gemeente uw WOZ-waarde niet verlaagt, bent u ons niets verschuldigd en dragen wij de gemaakte kosten volledig.

Fantastisch, regel het maar...

Bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde moet binnen 6 weken nadat u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. Daarom is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt om ervoor te zorgen dat het bezwaarschrift door WOZ-Consultants tijdig wordt ingediend.

U kunt uw opdracht ook eenvoudig online plaatsen door het inschrijfformulier te gebruiken op de startpagina van www.wozconsultants.nl.

www.wozconsultants.nl
Ressenerbroek 22-B
6666 MR Heteren

E: info@wozconsultants.nl
I: www.wozconsultants.nl
T: 026-4721076