Property-investments.com
Sign in | Join

Vastgoed CV Vastgoedfonds

Advertentie

Vastgoed C.V.

Steenvast Tielweg C.V. biedt u de mogelijkheid om te beleggen in een kantoorpand in Gouda met een uitstekend rendement. De belegging is bij uitstek geschikt voor vermogen dat direct rendement moet opbrengen en op een langere termijn kan worden belegd.

De vastgoed C.V. (Steenvast Tielweg C.V.) heeft de volgende gegevens:

  • Participeren in een hoogwaardig kantoorpand met drie huurcontracten en een inflatiebestendige uitkering van 8% per jaar.
  • Uitgifte van 87 participaties van € 25.000,- exclusief 3% emissiekosten. Minimale inleg € 50.000,-.

Kenmerken

  • Kantoorpand op uitstekende locatie in Gouda vlakbij snelweg
  • Geprognosticeerd rendement van 13,61% */**
  • Uitkeerbaar rendement volgens prognose 8% **
  • Inflatievaste uitkering
  • Meerdere betrouwbare huurders die al lang huren
  • Beoogde looptijd C.V. circa 10 jaar, met een hoge slotuitkering
  • Relatief inflatiebestendige belegging

* Het rendement is bepaald door het resultaat gedurende de looptijd te delen door de looptijd en het ingelegde kapitaal en is daardoor enkelvoudig.

** De rendementen zijn berekend zonder rekening te houden met belastingeffecten.
- De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor dit product is een uitgebreide prospectus opgesteld. Lees deze prospectus voordat u het product koopt.

Aanvullende informatie:

Wenst u een meer gedetailleerde beschrijving van de vastgoed C.V. dan kan u deze hier vinden.

Antwoordformulier:

Via het antwoordformulier kan u uw interesse aangeven voor wat betreft de Vastgoed C.V. (Steenvast Tielweg CV). Voor het antwoordformulier klik hier.