Property-investments.com
Sign in | Join

Barlavento schetst de financieringsmarkt voor beleggingsvastgoed

This page has been created at March 8, 2021.

Verschillende soorten financieringspartijen
De financieringsmarkt voor beleggingspanden kan grofweg opgedeeld worden in drie type financieringspartijen:

  1. Traditionele banken
  2. Debt funds
  3. Alternatieve financieringspartijen: investeerders, crowdfunding platformen, peer-to-peer lending

Traditionele banken
Traditionele banken hebben over het algemeen strengere voorwaarden voor het verstrekken van een lening dan Debt funds (zie hieronder). Tegelijkertijd zorgen die strengere voorwaarden er wel voor dat banken meer maatwerk bieden. Conventionele banken beslissen op basis van financiële cijfers en op basis van het vastgoed of ze een financiering willen verstrekken. Op het moment dat ze financieren, financieren ze nooit meer dan 70% van de waarde in verhuurde staat. Een debiteur zal ook goede financiële cijfers (goede IB cijfers of bedrijfsresultaten) moeten overleggen om in aanmerking te komen voor een financiering. Banken zijn met name interessant voor gevestigde vastgoedbeleggers die minimaal €2 miljoen willen financieren. Indien de portefeuille vooral uit woningen bestaat kunnen er rentepercentages van 2% - 2.5% gerealiseerd worden. De aflosdruk ligt t.o.v. debt funds wel hoger. Meestal is de aflosdruk voor een financiering van 70% Loan-to-Value ca. 4% per jaar.

Debt funds
Debt funds zijn financieringspartijen die zijn opgericht met als doel om uitsluitend vastgoed te financieren. Bij deze debt funds staat het object dat gefinancierd moet worden voornamelijk centraal. Dat betekent dat de financieringsmogelijkheden (met name voor startende beleggers) veel uitgebreider worden. Echter, zullen beleggers wel als ‘zakelijk’ gekwalificeerd moeten worden om in aanmerking te komen voor een financiering. Eenvoudig gezegd, moet een klant aan kunnen tonen dat hij kan doorgroeien naar meer panden in de nabije toekomst. Helaas is er bij deze partijen geen ruimte voor maatwerk en zijn de rentepercentages hoger t.o.v. banken. Daarentegen wordt er tot 80% van de waarde in verhuurde staat gefinancierd en wordt er meer zekerheid geboden. De rentepercentages liggen voor woningen tussen de 2.9% en 4,2%. Het rentepercentage is afhankelijk van de leningssom t.o.v. waarde en de rentevaste periode.

Alternatieve financieringspartijen
Onder alternatieve financieringspartijen kunnen investeerders, crowdfunding platformen en peer-to-peer lending geschaard worden. Als een object of debiteur lastig financierbaar is voor voorgenoemde partijen zijn er dus ook nog mogelijkheden in het alternatieve circuit. De drempel om bij dit soort partijen een financiering te krijgen is relatief laag. Echter komt dit wel met een prijs: financieren is duur. Deze partijen verstrekken over het algemeen leningen tegen minimaal 5% rente (meestal meer). Afhankelijk van het object kan er tot 75% van de waarde gefinancierd worden.