Property-investments.com
Sign in | Join

Vastgoedfonds B&S Woningfonds Den Bosch CV

RECLAME

Beleg in de nieuwbouw van 43 duurzame starterswoningen in Den Bosch!
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie van het  closed-end vastgoedfonds B&S Woningfonds Den  Bosch CV (CV). Hierin kunnen beleggers deelnemen  met een bedrag van € 10.000 of meer (excl. 3%  emissiekosten).

 • Verwacht totaal rendement 6,05%*
 • Geen hypotheek/lening
 • Geprognosticeerde Winstuitkering 4,0%*
 • Starterswoningen
 • 10 minuten van centrum Den Bosch
 • Totale investering € 8.530.000
 • Eigen vermogen € 8.530.000
 • Deelname vanaf € 10.000
 • Uitkering per kwartaal
 • Toezicht AFM en goedgekeurd prospectus. Goedkeuring kan niet worden begrepen als een aanbeveling en beleggers moeten het prospectus lezen om potentiële risico’s en rendementen van de belegging te begrijpen

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees het Prospectus zorgvuldig!

De emissie is nu geopend:  Download het prospectus voor meer informatie, risico’s en kenmerken van deze emissie.

Overige kenmerken van deze emissie:

 • 853 deelnemingsrechten beschikbaar van € 10.000 (excl. 3% emissiekosten*)  
 • Hoogwaardig en duurzaam nieuwbouw appartementencomplex met 43 starters huurwoningen te  Den Bosch, Nexus urban studio’s
 • 28 parkeerplaatsen op eigen terrein
 • Gebouwd volgens de nieuwste BENG-eisen  (Bijna Energie Neutraal Gebouw) met een lage  EPC-waarde  
 • Start bouw staat gepland voor 1 oktober 2019  
 • Den Bosch staat op de negende plaats van de  meest gewilde woonsteden van Nederland  
 • De grootte van de appartementen bedraagt ca. 35 m2 GO. De aanvangshuurprijs bedraagt ca € 720 en € 760 per maand

Risico’s
Huurwoningen met leegstandsrisico
Debiteurenrisico
Het is mogelijk dat door de risico’s de rendementen tegenvallen en zelfs uw inleg verloren gaat
Beperkte verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten
Toekomstig onderhoud kan te laag ingeschat zijn
Het aangekochte woningcomplex moet nog worden gebouwd en dat brengt ontwikkelrisico met zich mee

Fondsfinanciering
De CV wordt gefinancierd met 100% eigen vermogen. Er wordt geen bankfinanciering aangetrokken. Het vermogen van de CV wordt  voor honderd procent en  uitsluitend geïnvesteerd  in Nexus urban studio’s en  de Fondskosten.

Woning markt in Nederland
Woningmarkt in Nederland In totaal werd in 2018 voor 8,5 miljard euro in  huurwoningen geïnvesteerd, een toename van 63%  ten opzichte van 2017. Met een aandeel van 39% zijn huurwoningen in 2018 de grootste beleggingscategorie op de Nederlandse vastgoedmarkt geworden.  Nog nooit was er zoveel kapitaal beschikbaar voor  investeringen in huurwoningen. Samenwerking  tussen marktpartijen en overheid, met name op  regionaal niveau, is essentieel om ook daadwerkelijk  meer huurwoningen te kunnen realiseren voor de  juiste doelgroepen om de torenhoge tekorten aan  (huur-)woningen terug te dringen. De bouwsector  komt op gang maar houdt de groei niet bij. Overheden functioneren stroperig waardoor de tekorten  niet weggewerkt kunnen worden en het aanbod  huurwoningen nog steeds ver achter blijft  bij de  vraag. Met name ouderen en starters zitten nog  steeds in de knel, aldus het onderzoeksrapport van  Capital Value, De woning(beleggings)markt in beeld 2019. 

Let op: U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is

Uw naam: *
Uw adres:
Postcode:
Woonplaats:
Uw telefoonnummer:
Uw mobiele telefoonnummer:
Uw e-mailadres: *
Abonnement mailinglist: Ja, ik wil graag vrijblijvend en gratis op de
hoogte gehouden worden van nieuw aanbod
Kopie toezenden: Ja, ik ontvang graag een kopie van dit bericht
op bovenstaand mailadres
Uw reactie:
Neem deze anti-spam pincode over: *   
 

* verplicht veld.